Služby klubům a sportovcům

Propagace a reklama

Propagace je nedílnou součástí sportovního světa, díky které se kluby a sportovci dostanou do povědomí nejen sportovní, ale i široké veřejnosti. Víme, že reklama je pro kluby také velice důležitá i z důvodu získání zajímavých sponzorských partnerů.

Ve spolupráci s naším smluvním partnerem Monneli Group s.r.o. www.monneli.cz, jsme schopni zajistit veškerou reklamu a propagaci v oblasti profesionálního sportu. A to formou grafiky, audio video a produkce sportovních akcí.

Finanční poradenství

Našim hráčům zajišťujeme také finanční poradenství. Pod vedením zkušených finančních poradců se naučíte, jak správně hospodařit s penězi, které získáte během své sportovní kariéry. Poradí Vám, jak zůstat finančně zajištěný i po skončení kariéry, v případě úrazu nebo úplném ukončení aktivní činnosti.

Každý člověk v průběhu svého života potřebuje zajištění a zhodnocení volných finančních prostředků, zajištění příjmu v nemoci nebo ve stáří, zabezpečení existujícího majetku včetně bydlení, krátkodobých nutných finančních zdrojů atd. – to vše bude výsledkem služby finančního poradenství.

Dbáme na to, aby finanční poradce měl nejen odbornost, ale zároveň také etický přístup a osobní odpovědnost ke své profesi, a především ke svým klientům.

Ortopedické služby

Zdraví je pro sportovce to nejdůležitější a ve vrcholovém sportu to platí dvojnásob. Proto nabízíme našim hráčkám konzultace i služby našeho sportovního lékaře a ortopeda, který je především zaměřen na léčbu pohybového aparátu.

MUDr. Petr Pátek

2003 – 2005 ortopedické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov
2005 – 2015 ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod
2006 – 2015 ortopedická ambulance SAL Havlíčkův Brod
2007 – 2015 klubový lékař HC Rebel HB
2011 – 2015 klubový lékař FC Vysočina
2016 – 2018 primář ortopedie Oblastní nemocnice Trutnov
2018 – dosud Ortopedie Vysočina, s.r.o. a ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod